Taiteilijaresidensseistä ja niiden vaikutuksista – FIN/JPN Lab osa 3

FIN

Taiteilijaresidensseistä ja niiden vaikutuksista – FIN/JPN Lab osa 3

Suomen Japanin instituutti on jo pitkään ollut mukana järjestämässä taiteilijaresidenssejä Suomen ja Japanin välillä. Taiteen tekijöiden työskentelyjaksot toisessa maassa ovat hyvin konkreettinen esimerkki instituutin toimimisesta sillanrakentajana kulttuurin saralla. Residenssit eivät pelkästään tarjoa taiteilijalle mahdollisuutta saada uutta inspiraatiota ja näkökulmaa työhönsä, vaan ohjelmien kautta luodaan uusia, pitkäaikaisia suhteita sekä vahvistetaan jo olemassa olevia verkostoja.

Yksi instituutin vakiintuneista yhteistyökumppaneista on Tokion Suginamissa sijaitseva Youkobo Art Space. Jo edellisellä vuosisadalla alkanut yhteistyö jatkuu ja uudistuu aktiivisesti edelleen. Vuonna 2017 Youkobon kanssa käynnistettiin myös uusi Y-AIR eli Young Artist in Residence -hanke. Y-AIR paitsi keskittyy nuoriin taiteilijoihin myös laajentaa residenssiohjelmia maantieteellisesti pääkaupunkiseutujen ulkopuolelle: Hankkeen suomalaisina kohteina sekä lähtöpisteinä ovat Pohjois-Suomen Oulu ja Ii, ja niistä Japaniin saapuva taiteilija osallistuu myös Naganon prefektuurissa sijaitsevan Tomin kaupungin Tenku Art Festival -taidetapahtumaan.

video still1
Y-AIR-ohjelman tarjoaa osallistujilleen inspiroivan työtilan luonnon ääreltä. Tänä vuonna Japanista ohjelmaan osallistui Erica Masuya, joka työsti jakson aikana videon Something Invisible (kuva).

Y-AIR-hankkeen perustamisvuonna siihen ovat osallistuneet taiteilijat Tuija Teiska ja Erica Masuya. Heidän työnsä kuvastaa residenssiohjelmien taiteilijoiden monipuolisuutta: Teiska työskentelee muun muassa tekstiilien ja kudonnan parissa luoden yksityiskohtaisia veistoksia, kun taas Masuyan ilmaisu keskittyy videoon ja performanssiin.

Youkobolla on lisäksi muita residenssihankkeita, ja tällä hetkellä Youkobon ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön sekä Taiteen edistämiskeskuksen yhteisessä residenssissä työskentelee Maija Luutonen. Luutosen, Teiskan ja Masuyan ollessa samaan aikaan Tokiossa instituutti ja Youkobo Art Space päättivät järjestää heidän työtään sekä residenssejä laajemmin esittelevän pienoisseminaarin. Mukaan saatiin myös toinen japanilainen taiteilija Kazuo Yoshida, joka on työskennellyt Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön sekä Taiteen edistämiskeskuksen tukemassa residenssissä Espoossa kesällä 2017. Tapahtuma oli kolmas FIN/JPN Lab -seminaari. Ensimmäinen järjestettiin syksyllä 2016, ja edellisen kerran vastaava tapahtuma nähtiin keväällä 2017.

dav
Kolmas FIN/JPN Lab -tapahtuma keräsi runsaan yleisön instituutin tloihin. Suomen Japanin instituutin Kati Laakso ja Youkobo Art Spacen Tatsuhiko Murata keskustelivat yhdessä taiteilijoiden kanssa residensseistä ja niiden hyödyistä.

Lokakuun 27. päivänä järjestetty tapahtuma täytti instituutin konferenssitilan muun muassa gallerioiden, yliopistojen, museoiden sekä median ammattilaisilla. Taiteilijoiden teosten sekä kokemusten esittelyn lisäksi seminaari toimi ainutlaatuisena kohtaamispaikkana ja keinona nostaa esiin residenssien useita hyötyjä. Yleisössä oli mukana myös useita taiteilijoita: Esimerkiksi taiteilija-tutkija Simo Kellokumpu, joka tällä hetkellä osallistuu Tokyo Arts and Spacen (ent. Tokyo Wondersite) residenssiin HIAP – Helsinki International Artist Programmen sekä Suomen Kulttuurirahaston tukemana.

Instituutti pitää aktiivisesti yhteyttä muihin residenssejä järjestäviin tahoihin sekä Japaniin saapuviin suomalaistaiteilijoihin. Suomalaistaiteilijoiden esiintuloa tukien instituutti nostaa laajasti heitä koskevia tapahtumia myös viestintäänsä – esimerkkinä toimii muun muassa Kellokummun töitä esittelevä Tokyo Arts and Spacen Open Studio -tapahtuma. Residensseihin osallistuvien taiteilijoita ja heidän töitään esitellään usein myös instituutin Instagram-tilillä.