Strategi
戦略

Photo
Location
Om oss - Strategi
Share
Facebook / Twitter

MISSION

I enlighet med stiftelseurkunden är syftet för Stiftelsen för Finlands Institut i Japan att främja kännedomen om Finlands kultur, vetenskap, högre utbildning, teknik och ekonomi, samt främja samarbete mellan Finland och Japan inom dessa områden. Institutet bör igenkänna och förutse de eventuella utvecklings- och samarbetsbehoven i de båda länderna inom vetenskap, kultur- och utbildningssektorn. Institutet hjälper även till att sammanföra potentiella samarbetspartner.

 

VISION

Då Finlands institut i Japan ingiver sin verksamhet för det tredje årtiondet, är det känt som ett institut vars verksamhet är målinriktat och långsiktigt. Institutet är en ansedd partner inom sina verksamhetsområden mellan Finland och Japan, samt i den övriga Östasiatiska regionen.

 

VÄRDERINGAR

Initiativförmåga

Institutet igenkänner möjligheterna inom sitt verksamhetsområde och skapar nya initiativ baserat på dessa.

Flexibilitet

Institutet kan vid behov snabbt reagera på förändrade omständigheter

Tillförlitlighet

Institutet är en tillförlitlig och sakkunnig partner inom all dess verksamhet

(Strategin senast uppdaterad i april 2017)