Kategori: Nyheter

Finskt-japanskt nycirkusprojekt

För att fira de hundraåriga diplomatiska relationerna mellan Finland och Japan ordnar nycirkusartister från båda länderna ett unikt samarbetsprojekt. Projektet börjar i maj med Ilona Jänttis workshops som hålls vid Setagaya Public Theatre samt Setouchi Circus Factory. Dessa workshops fungerar samtidigt även som uttagningar för ett senare gemensamt framträdande. Ilona Jäntti. Foto: Claire Bilyard Under… Läs mera »

Pasi Järvinen vald till institutets nya projektchef

Stiftelsen för Finlands institut i Japan har valt hum. kand. Pasi Järvinen till institutets nya projektchef för en treårsperiod fr.o.m. 1.10.2018. Projektchefen ansvarar för planeringen och koordineringen av institutets program och evenemang. Järvinen har tidigare arbetat som verksamhetsledare vid Ateneums vänner r.f. och har även erfarenhet av internationell föreningsverksamhet. Finlands institut i Japan förbereder sig… Läs mera »

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) medför förändringar

Finlands institut i Japan vill informera sin publik om institutets verksamhet och program. För att möjliggöra detta behöver vi bl.a. e-postadresser. EU:s allmänna dataskyddsförordning (förkortas som GDPR) träder i kraft den 25.5.2018. Finlands institut i Japan granskar därmed sin egna dataskyddspraxis och följer skyldigheterna för EU:s allmänna dataskyddsförordning. I enlighet med sin dataskyddspraxis strävar institutet… Läs mera »

TelepART

Finlands institut i Japan är med i TelepART-resebidragsprogrammet som hjälper scenkonstnärer i början av sin karriär att uppträda internationellt. Det fortlöpande ooh flexibla resebidragsprogrammet är menat för finländska konstnärer som reser till Japan eller japanska konstnärer som reser till Finland. TelepART stöder konstsamarbete mellan Finland och Japan och hjälper särskilt lovande scenkonstnärer från Finland att nätverka… Läs mera »

Himmelisten Eija Koskis verkstad i Ibaraki

Finlands institut i Japan ordnade en tvådagars himmelverkstad den 24-25 april i Ibaraki i samarbete med himmelisten Eija Koski och Ibaraki Ceramic Art Museum. Tillverkningen av himlar är en gammal tradition, vars ursprungliga syfte var att bringa lycka. Traditionellt sett har man använt sig av halmstrån, men nu för tiden lagar man även himlar av… Läs mera »

Finlands institut i Japan medverkar i vetenskapsinstitutens projekt för öppna data

Finlands institut i Japan medverkar i ett nytt tvåårigt projekt (2018-2019) gemensamt för Finlands vetenskapsinstitut utomlands, dvs. Finlands institut i Aten, Japan, Mellanöstern och Rom. Projektets syfte är att digitalt hantera och göra institutens forskningsmaterial fritt tillgängliga. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Under projektets gång kartläggs bästa praxis för forskningsmaterialens digitaliserande och digitala förvaring,… Läs mera »

Finlands institut i Japan söker projektchef

Finlands institut i Japan är ett vetenskaps- och kulturinstitut som fungerar som en länk mellan Finland och Japan. Till institutets uppgifter hör att bygga expertnätverk, förstärka kommunikationen gällande vetenskaps-, teknologi-, kultur-, och utbildningssamarbete, samt skapa samarbetsförhållanden mellan japanska och finländska aktörer. Finlands institut i Japan är ett av Finlands sjutton kultur- och vetenskapsinstitut runt om… Läs mera »

Man Yau vald till institutets och SCCP:s keramikresidens

Man Yau (f. 1991, Helsingfors) har valts till Finlands institut i Japans och Shigaraki Ceramic Culture Parks keramikresidens. Man Yau är en 26-årig skulptör som bor och jobbar i Helsingfors. Hon är utexaminerad kandidat från Aalto-universitetes program för keramik- och glaskonst. Yaus verk har ställts ut vid flera solo- och grupputställningar både i Finland och… Läs mera »

Finlands institut i Japan firar sitt 20-årsjubileum 2018

Den 18 november 2018 är det 20 år sedan Finlands institut i Japan grundades. Temat för jubileumsåret är Nya öppningar, vilket syns inom alla institutets verksamhetsområden: vetenskap, kultur och högskolesamarbete. Temat Nya öppningar kommer även att omfatta institutets residensverksamhet. I jubileumsårets program betonas tvär- och mångvetenskaplighet, skärpunkterna mellan vetenskap, konst och kultur, kvinnors roll inom vetenskap och konst,… Läs mera »

Ansökan till Tokyo Art & Science-forskarresidensprogrammet i Japan

Finlands institut i Japan, Föreningen för biokonst i Finland och BioClub Tokyo kallar finländska eller i Finland bosatta konstnärer att ansöka om deltagande i Art & Science-residensprogrammet. Programmet är en månad långt och äger rum i Tokyo, Japan under hösten 2018. Ansökan består av en forskningsplan, portfolio och CV som bör skickas via en nätblankett senast 1.3.2018. Beslutet… Läs mera »