Together Alone sätter konsten på nätet

Date
maj 29, 2020
Location
Nyheter
Share
Facebook / Twitter

Undantagstillståndet bevisar vikten av internationella nätverk och projekt – Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utvecklade på en vecka ett konstprojekt som berättar om tiden vi lever i nu

Together Alone -projektet har strävat till att åstadkomma kontinuiteten i internationellt samarbete och stöda konstnärers uppehälle under koronaepidemin. Plattformen för Together Alone verken är nu öppen.

När Covid-19-pandemin stoppade kulturfältet i mars, lanserade Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut en ny och exceptionellt snabb programansökan för professionella konstnärer. Instituten sökte konstnärliga projekt som behandlar teman kring pandemin, såsom undantagstillstånd, radikal förändring, resiliens, konstnärligt arbete I framtiden och ensam tillsammans. Together Alone -plattformen, som nu lanseras, presenterar 20 gränsöverskridande verk och projekt online.

Projektet stöder konstnärer ekonomiskt och uppmuntrar till nya uttrycksformer under undantagstillståndet.

Kati Laakso, direktör för Finlands Beneluxinstitut, beskriver bakgrunden till Together Alone -projektet:

”I en tid, då det skulle vara lätt att vända sig inåt, är det särskilt viktigt att nå ut så långt och vitt som möjligt. Därför fokuserar vårt projekt på internationella nätverk. Krisen drabbar människor runt om i världen på mycket olika sätt, men den kommer att påverka oss alla under en lång tid framöver. Vårt ansvar är att finna lösningar för en gemensam framtid, och i samarbete kan vi utvecklas snabbare och mer mångsidigt.”

Samtidigt är undantagstillståndets effekter på de kreativa industrierna allvarliga. Uppehället för manga konstnärer har uteblivit och den närmaste framtiden ser inte ljus ut:

“Undantagstillståndet har också praktiskt testat institutens grundläggande mission; vår uppgift är att stödja den internationella rörligheten, synligheten och samarbetet för finsk konst, kultur och vetenskap. Det har varit fantastiskt att se hur snabbt och flexibelt vårt nätverk har kunnat forma om sin verksamhet och ompröva sina arbetsmetoder. Också konstnärers och forskares kreativa förmåga att vara nyskapande i en annorlunda verklighet, är faktorer som blir allt viktigare då vi möter framtida utmaningar, konstaterar Laakso. I Together Alone -programansökan deltog totalt 437 olika projekt, i de internationella arbetsgrupperna och kollektiven måste åtminstone en av medlemmarna vara finländsk eller bosatt i Finland.

I projektet uppmuntrar kultur- och vetenskapsinstituten till nytänkande och kontinuitet i internationellt samarbete. Sonya Lindfors , koreograf och konstnärlig ledare för UrbanApa, är med i projektet med det gränsöverskridande dansverket Soft Variations . Hon kommenterar: ”Även om situationen plötsligt har tvingat kreativa produktioner in i nya ramverk, kan användning av internet och streaming öka konstens tillgänglighet I framtiden. När det digitala språnget har skett, blir kulturen nåbar för alla och det möjliggör deltagande för även människor som inte tidigare har kunnat engagera sig av en eller annan anledning.”

Online kan konst hitta nya publiker, särskilt genom att utnyttja institutens internationella nätverk. Kati Laakso beskriver: ”Nutidskonstverken i Together Alone -projektet kan också ses på webben och sänker tröskeln för dem som inte är vana vid till exempel nutidskonst eller galleribesök.”

Together Alone sätter konsten på nätet

Together Alone -plattformen samlar verken. Det lönar sig också att följa projekten via sociala medier med nyckelordet #TogetherAloneFI.

Together Alone beställningsverken behandlar effekterna av coronaviruset, från dansföreställningar, webbaserade utställningar och lässessioner till nya metoder inom konst. Projekten förenas av att samtliga sker online eller kan upplevas via webben. Ett av villkoren för Together Alone -programansökan var att verken följde de gällande undantagstillståndsbestämmelserna, därmed kommer en stor del av projektet att genomföras utan fysisk kontakt.

Bland verken finns till exempel webbaserade lässessioner om intimitet som en förenande kraft, i samarbete mellan konstorganisationerna Shimmer Rotterdam och PUBLICS i Helsingfors. Flera verk ser på framtiden och begrundar hur olika sektorer kan fungera annorlunda, som Aapo Nikkanens projekt med fokus på modebranschen och Simo Vassinens, Roope Mokkas och Maria F. Scaronis gemensamma projekt Bodytalk . Dessutom verkställs en digital seriedagbok om kvinnors upplevelser från olika länder under coronakrisen (Miila Westin), dansverk på distans (H-ome, Emrecan Tanis; Soft Variations, Sonya Lindfors) och ett dansverk där censurerade dikter omvandlas till morsekod, som tolkas med steppdans (Felt the Moonlight on my Feet, Jani Ruscica, Sam Watson och Suzanna Pezo).

Projekten lanseras innan slutet av juni 2020 och kan nås via Together Alone -plattformen www.togetheralonefi.com
#TogetherAloneFI

Närmare upplysningar och intervjuförfrågningar
Hanni Vakkilainen, hanni@pinkeminence.fi , 041 533 83 64
Sini Rinne-Kanto, Kommunikationsansvarig, Finlands institut i Frankrike
sini.rinne-kanto@institut-finlandais.fr , +33616104429

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
Finland har 17 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap.
Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) koordinerar och utvecklar samarbetet instituten emellan och erbjuder dem administrativa tjänster och fortbildning. SKTI bistår instituten med intressebevakning och kommunikation i hemlandet.

Finlands Beneluxinstitut: www.finncult.be
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Ungern: www.finnagora.hu
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland: www.hanaholmen.fi
Finlands institut i London: www.fininst.uk
Finlandsinstitutet i Madrid: www.madrid.fi
Finlands kulturinstitut i New York: www.fciny.org
Finsk-norsk kulturinstitut: www.finno.no
Finlands institut i Japan: www.finstitute.jp
Finlands institut i S:t Petersburg: www.instfin.ru
Finlands institut i Frankrike: www.institut-finlandais.fr
Finlandsinstitutet i Tyskland: www.finnland-institut.de
Finlands kulturinstitut i Danmark: www.finin.dk
Finlandsinstitutet i Stockholm: www.finlandsinstitutet.se
Finlands institut i Estland: www.finst.ee
Finlands Ateninstitut: www.finninstitute.gr
Finlands Mellanösterninstitut: www.fime.fi
Institutum Romanum Finlandiaei: www.irfrome.org
Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf: www.instituutit.fi