På svenska

Finlands institut i Japan är ett vetenskapsinstitut, som även är aktivt inom kulturfältet. Vårt institut fungerar som en brobyggare mellan Finland och Japan. Institutet möjliggör dialog och främjar samarbete mellan aktörer inom vetenskap, högre utbildning, teknik, ekonomi och kultur. Institutet ordnar seminarier, utställningar och evenemang med olika samarbetspartner och stöder samarbete mellan finska och japanska universitet, forskare och skolor. Vi publicerar också tidningen Koivu (på japanska), som behandlar aktuella teman i Finland och Japan.

Institutet är beläget i Tokyo, men vårt verksamhetsområde är hela Japan. Vår uppgift är att identifiera och förutse utvecklings- och samarbetsbehov i det finska och japanska samhället och vidare att bygga långvariga förhållanden inom olika branscher. Förutom att stöda olika projekt, initierar vi även aktivt projekt. Resultaten av vårt arbete syns bland annat i att nya samarbeten formats med hjälp av expertvisiter i vardera land, samarbeten mellan universitet, nya konstresidens och ett ökat intresse för finsk konst, musik, design och modern dans i Japan.

Finlands institut i Japan är ett vetenskapsinstitut grundat år 1997, som upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i Japan – Japanin Instituutin Säätiö. Till stiftelsens kommission hör alla Finlands universitet, flera aktörer med inflytande inom kultur, vetenskap och ekonomi, Helsingfors stad och två vänföreningar. En så bred representation av det finska samhället bjuder på utmärkta möjligheter för att fördjupa samarbetet mellan Finland och Japan inom olika branscher. Institutet finansieras främst av undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Finlands institut i Japan är en del av ett nätverk på 17 stycken kultur- och vetenskapsinstitut som finns runtom i världen och är tillika en del av Team Finland i Japan.

Institutet är beläget i Finlands ambassad i Tokyo. Ifall ni vill besöka institutet, ber vi er vänligen att kontakta oss på förhand.

E-post:
info@finstitute.jp

Adress:
The Finnish Institute in Japan
3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku Tokyo 106-8561 Japan

Telefonnummer:
+81 (0)3 5447 6037