Tiede
科学

Kuva
Location
Yhteistyö - Tiede
Jako
Facebook / Twitter

Suomen Japanin instituutin 20-vuotisjuhlavuoden keskiössä on tiede. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden kanssa mutta myös aloittaa yhteistyö uusien toimijoiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan alueellinen levittäytyminen ja sen päämääränä on

  • Pitkäjänteisen yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen Suomen ja Japanin yliopistojen välille
  • Suomen ja Japanin yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisen tutkimusyhteistyön lisääminen ja tukeminen
  • Tutkijoiden ja liikkuvuuden lisääminen ja tukeminen
  • Nuorten tutkijoiden jatko-opiskelumahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen
  • Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen ja tukeminen
  • Tiedonvälityksen lisääminen
  • Tavoitteiden mittaaminen