Korkeakouluyhteistyö
高等教育

Kuva
Location
Yhteistyö - Korkeakouluyhteistyö
Jako
Facebook / Twitter

Suomen Japanin instituutti edistää korkeakouluyhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. Instituutti toteuttaa osaltaan suomalaisen koulutuksen vientiä Japanissa, saattaa yhteen japanilaisia ja suomalaisia korkeakouluja sekä toteuttaa hankkeita ja tapahtumia yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.  

Japanissa järjestettävillä korkeakoulutukseen keskittyvillä messuilla, esimerkiksi European Higher Education Fair -messuilla sekä Japan Association for Student Services -järjestön opiskelijamessuilla instituutti välittää tietoa suomalaisesta koulutustarjonnasta japanilaisille opiskelijoille. Muista yhteistyömuodoista mainittakoon mm. suomen kielen ja kulttuurin opettajien Itä-Aasian aluekokous yliopistovierailuineen sekä instituutin aloitteesta käynnistynyt aasialaisia ja suomalaisia arkkitehtuuriopiskelijoita yhteen tuova Sino-Finnish-Japanese University Centre Shenyang -työpaja.  

Suomen Japanin instituutti toimii myös konsultoitavana asiantuntijana Japanin korkeakoulutukseen liittyen ja saattaa yhteen potentiaalisia yhteistyökumppaneita.