Meistä

Instituutista

Suomen Japanin Instituutti

Suomen Japanin Instituutti on tiedeinstituutti, joka vaikuttaa aktiivisesti myös kulttuurikentällä. Instituuttimme toimii sillanrakentajana Suomen ja Japanin välillä. Mahdollistamme vuorovaikutusta ja kehittämme yhteistyötä maidemme välillä toimimalla aktiivisesti tieteen, koulutuksen, tekniikan, talouden ja kulttuurin aloilla. Instituutti toimii verkostomaisesti ja järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa mm. näyttelyitä, tapahtumia ja seminaareja sekä tukee suomalaisten ja japanilaisten koulujen, yliopistojen ja tutkijoiden yhteistyötä. Instituutti julkaisee myös Suomen ja Japanin ajankohtaisia aiheita käsittelevää Koivu-lehteä.

Instituutin toimisto on Tokiossa, mutta toimintakenttänä on koko Japani. Seuraamme suomalaisen ja japanilaisen yhteiskunnan muutosta ja rakennamme pitkäkestoisia suhteita eri aloille. Erilaisten hankkeiden tukemisen lisäksi toimimme myös aktiivisena alullepanijana uusille projekteille. Työmme tulokset näkyvät mm. asiantuntijavierailuiden kautta syntyneenä yhteistyönä, yliopistojen yhteistyöprojekteina, kiinnostuksen kasvamisena suomalaista musiikkia, muotoilua ja nykytanssia kohtaan Japanissa sekä uusina taiteilijaresidensseinä.

Suomen Japanin Instituutti on vuonna 1997 perustettu tiedeinstituutti, jota ylläpitää Suomen Japanin Instituutin Säätiö – Stiftelsen för Finlands Institut i Japan. Säätiön valtuuskuntaan kuuluvat kaikki Suomen yliopistot, lukuisia kulttuurin, tieteen ja talouden vaikuttajia, Helsingin kaupunki sekä kaksi ystävyysyhdistystä. Suomalaisen yhteiskunnan laaja-alainen edustus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monialaisen yhteistyön syventämiseen Suomen ja Japanin välillä. Instituutin rahoitus tulee pääasiallisesti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Suomen Japanin Instituutti on osa ympäri maailmaa olevien seitsemäntoista Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin verkostoa sekä TeamFinland Japania.

Tiimi

Tiimi

Instituutin johtaja
Kauko Laitinen, PhD, dos. (Helsingin yliopisto)
kauko.laitinen@finstitute.jp
03-5447-6040

Kulttuuri- ja viestintäpäällikkö
Kati Laakso, KTM
kati.laakso@finstitute.jp
03-5447-6039

Toimistopäällikkö
Rika Shigeta, FM
rika.shigeta@finstitute.jp
03-5447-6037

Assistentti (media)
Henrika Laiho
henrika.laiho@finstitute.jp

Kauko Laitinen
Director 所長
03-5447-6040
Kati Laakso
Head of Culture and Communications 文化・コミュニケーション担当マネージャー
03-5447-6039
Rika Shigeta
Office Manager オフィス・マネージャー
03-5447-6037
Henrika Laiho
Assistant (media) 研修生(メディア)
Irina Hasala
Assistant (Project & communications) 研修生(プロジェクト・コミュニケーション)

Historia

Historia

Ajatus perustaa Japaniin instituutti tekemään työtä tutkimus-, opetus- ja kulttuurisuhteiden kehittämiseksi syntyi vuonna 1996. Asiaa oli ajamassa moni taho sekä Suomessa että Japanissa. Japaniin haluttiin instituutti, jonka takana olisivat niin yliopistot, elinkeinoelämä, tiede- ja kulttuuriyhteisö, kaupungit sekä suomalais-japanilaiset ystävyysyhdistyksetkin. Perustajaksi tulikin 33 tahoa. Suomen Japanin Insituutin säätiö rekisteröitiin 15.5.1998.

Instituutin perustaminen avasti uuden sivun Suomen ja Japanin välisessä tiede- ja kulttuuriyhteistyössä luodessaan puitteet ja perustan laajapohjaiselle, organisaatiorajat ylittävälle asiantuntijayhteistyölle. Alusta lähtien instituutin tavoitteena on ollut luoda yhteistyösuhteita ja -verkostoja, joihin etsitään mukaan kummankin maan parhaat asiantuntijat ja organisaatiot.

Instituutti on alusta alkaen toiminut samassa rakennuksessa Suomen Tokion suurlähetystön kanssa.

Johtajat

Jukka Viitanen 1998-2002

Katja Valaskivi 2002-2004

Heikki Mäkipää 2004-2011

Kauko Laitinen 2011-2014

Merja Karppinen 2014-2016

Kauko Laitinen 2016-

Kulttuuripäälliköt

Annukka Klinge 1998-2001

Heli Lampi 2001-2007

Aarne Toivonen 2007-2011

Ulla Kinnunen 2011-2016

Kati Laakso 2016-

Säätiön hallituksen puheenjohtajat

Yrjö Sotamaa 1997-2003

Markku Löytönen 2004-2009

Matti Rautiola 2010-2016

Susanna Pettersson 2016-

Säätiö

Suomen Japanin Instituutin säätiö

TARKOITUS
Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa.

HALLITUS

Museonjohtaja, dosentti Susanna Pettersson (Ateneumin taidemuseo), puheenjohtaja
Professori Pekka Korvenmaa (Aalto-yliopisto), varapuheenjohtaja
Professori Pirjo Hiidenmaa (Helsingin yliopisto)
Professori Markku Kivikoski (Tampereen teknillinen yliopisto)
Yliasiamies, professori Matti Rautiola (Rakennustietosäätiö)
Vararehtori Paula Tuovinen (Taideyliopisto)
Säätiön asiamies, tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen (Taideyliopisto), hallituksen sihteeri

VALTUUSKUNTA
Säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhteensä 34 jäsentahoa.

Yliopistot, tutkimus ja tieteelliset seurat
Aalto yliopisto
Hanken, Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Suomen Akatemia
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
VTT
Åbo Akademi

Elinkeinoelämä ja yritykset
Elinkeinoelämän Keskusliitto
Kemira Chemicals Oy
Kone Oyj
Nokia Oyj
Outokumpu Oyj
Tallink Silja Line

Kulttuuri ja taide
Designmuseo
Suomen Arkkitehtiliitto – Finland Arkitektförbund ry (SAFA)
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen Kulttuurirahasto
Taiteen Edistämiskeskus

Ystävyysyhdistykset
Japan Finland Society
Suomalais-japanilainen Yhdistys ry

Muut
Finpro
Helsingin kaupunki
Tekes

Strategia

Strategia

SUOMEN JAPANIN INSTITUUTIN (SJI) STRATEGIA 2017 – 2021

MISSIO
Suomen Japanin Instituutin Säätiön tarkoituksena on sen perustamiskirjan mukaan edistää ”Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta ja näiden alojen yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä”. Instituutin tehtävänä on erityisesti tieteen, kulttuurin ja koulutuksen kentillä tunnistaa ja ennakoida molempien maiden kehitys- ja yhteistyötarpeita sekä auttaa potentiaalisia yhteistyötahoja löytämään toisensa.

VISIO
Kolmannelle toimintavuosikymmenelleen siirtyessään SJI tunnetaan instituutiona, jonka toiminta on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Se on toimialoillaan arvostettu partneri Suomen, Japanin ja laajemminkin ympäröivän Itä-Aasian välillä.

ARVOT
SJI:n keskeisiä arvoja ovat:

Aloitteellisuus
Instituutti tunnistaa mahdollisuudet toimintakentällään ja tekee niihin pohjautuvia aloitteita.

Joustavuus
Instituutti kykenee tarvittaessa nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin.

Luotettavuus
Instituutti on luotettava ja asiantunteva partneri kaikessa toiminnassaan.

STRATEGISIA PAINOPISTEITÄ

Instituutin toimintatapojen kehittäminen

• Pitkäjänteinen asiantuntijaverkostojen rakentaminen
• Tiede-, kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä koskevan tiedottamisen vahvistaminen
• Yhteistyöverkostojen luominen uusille aloille arvostettujen toimijoiden kanssa
• Harjoittelukäytäntöjen kehittäminen
• Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen

Temaattisia painopistealueita

• Kulttuurialan nykytrendit
• Yhteiskunnan, ympäristön ja kulttuurin muutosprosessit
• Korkeakouluyhteistyö, korkeakoulupedagogiikka
• Suomen ja Japanin suhteitten historia (erityisesti juhlavuosien tarpeet huomioiden)
• Tieteen ja teknologian trendien seuranta ja tiedonvälitys
• Arktisen alueen tutkimusyhteistyö Hokkaidon yliopiston ja suomalaisten yliopistojen välillä
• Japania ympäröivän Itä-Aasian alueen seuranta ja verkottuminen sen toimijoiden kanssa instituutin toimialoilla

Juhlavuodet

Strategiakauteen ajoittuu useita sekä Suomen että Japanin suhteitten kannalta merkittäviä vuosia:

• 2017 Suomi 100 vuotta
• 2018 Suomen Japanin Instituutti 20 vuotta
• 2019 Suomen ja Japanin diplomaattisuhteet 100 vuotta
• 2020 Tokion olympialaiset

STRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Strategia ajantasaistetaan vuosittain.

Koivu

Koivu

Koivu on Suomen Japanin Instituutin julkaisema japaninkielinen lehti, jossa käsitellään Suomen ja Japanin ajankohtaisia aiheita niin kulttuuriin kuin yhteiskuntaankin liittyen. Japaninkielisten artikkeleiden yhteydessä on englanninkieliset tiivistelmät sisällöstä.

2016

Vuoden 2016 Koivu-lehden teemana on kieli, kirjallisuus ja koulutus.
Lehti on ilmestynyt heinäkuussa 2016 ja sen on luettavissa täältä: Koivu 2016

2015

Vuoden 2015 Koivu-lehden teemana oli naiseus ja äiteys.

Mikäli olet kiinnostunut lukemaan vuoden 2015 Koivu-lehteä, voit lähettää meille yhteystietosi osoitteeseen info@finstitute.jp, niin lähetämme sinulle paperilehden. Lehtiä on rajoitettu määrä.

2013

Vuoden 2013 Koivu-lehteä voit lukea täältä.